Anna Drąg

Ilustratorka, malarka i ceramik. Ceramika nie jest jej jedynym środkiem ekspresji twórczej, są nią również techniki rysunkowo-malarskie. Jej styl przechodził dużą metamorfozę w trakcie osobistych poszukiwań twórczych, licznych podróży oraz doświadczeń życiowych. W dużej mierze jest inspirowany street-artem, czyli tzw. sztuką ulicy. Poszukiwania właściwego medium do tworzenia prac zaprowadziły artystkę do zapoznania się z techniką stencilu.

Udział w Jarmarku Jarosławskim:

Warsztaty Ceramiczne