Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem

Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem w sposób kompleksowy chroni dziedzictwo kulturowe regionu oraz promuje wyroby wiklinowe jako produkt lokalny rudnickiego zagłębia wikliniarskiego.

Udział w Jarmarku Jarosławskim:

Warsztaty Wikliniarskie