Maria Piśko

Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Uzyskała dyplom na wydziale Studium Projektowania Form Ceramiki i Szkła. Uprawia grafikę, rysunek, ceramikę i tkaninę. Jest emerytowaną nauczycielką Zespołu Szkół Plastycznych w Jarosławiu, gdzie uczyła ceramiki, technik graficznych, podstaw projektowania wyrobów unikatowych, itp. W 2013 r. przyjęła odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, a w 2015 r. została Honorowym Członkiem Związku Ceramików Polskich. Była recenzentką, w Centrum Edukacji Artystycznej, nowych podstaw programowych przedmiotu ceramika, dla średnich szkół artystycznych.Bierze aktywny udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych oraz plenerach ceramicznych w Nowym Wiśniczu, Zdunach i Cieszynie, organizowanych przez Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego.Chętnie prowadzi warsztaty z ceramiki i z wykorzystaniem innych artystycznych technik, np. filcowania.

Udział w Jarmarku Jarosławskim:

Warsztaty Ceramiczne