Koncerty

Rarytas Klezmorim

„Sztetl”

29.08.2020 r., godz. 19.00
Muzyka klezmerska
Duża scena

RARYTAS KLEZMORIM
Znakomite połączenie muzycznego doświadczenia z młodzieńczą brawurą w fuzji rodzinnych kapel Hałasów i Wasilewskich, okraszone grą i śpiewem Wolfa Niklausa. Ich koncerty to podróże w czasie i przestrzeni śladami polskich, żydowskich, romskich muzykantów wyobrażonymi traktami Słowiańskiej Atlantydy. Z Polski na Bukowinę przez wioski, sztetle, austerie i targowiska ku bezkresnym rubieżom Besarabii. Układając swoją muzyczną opowieść o czasach, gdy kultura polskich Żydów była integralnym i ważnym składnikiem naszej Tradycji sięgają do wątków, które stanowiły źródło i budulec muzyki klezmerskiej. Słowo „klezmer” wywodzące się z języka hebrajskiego tłumaczyć można jako „naczynie pieśni” bądź „narzędzie pieśni”. Odwołujący się do tych znaczeń RARYTAS KLEZMORIM grają dla Państwa muzykę o potężnym ładunku emocjonalnym – rozmodlone chasydzkie Niguny, tęskne Doiny, dynamiczne Hory, szalone Freylachy – korzystając jak najlepiej ze swych „narzędzi”, czyli talentu i muzycznych instrumentów o unikalnych brzmieniach.

Rodzinna Orkiestra i Teatr NOISEBAND
Jacek Hałas i Alicja Choromańska-Hałas to małżeństwo artystów zajmujących się od lat badaniem najciekawszych i najbardziej archaicznych form europejskiej muzyki, tańca i rzemiosła. Zajmują się muzyką instrumentalną, tańcem korowodowym i wirowym, tradycjami wędrownych śpiewaków, sztuką opowieści, działalnością warsztatową i edukacyjną. Nauki pobierane u wiejskich mistrzów poszerzone studiowaniem materiałów etnograficznych, stała aktywność muzyczna, doświadczenia teatralne i plastyczne oraz ciekawe instrumentarium (lira korbowa, akordeon, baraban, gardon, pasterskie flety) składają się na wyjątkowość tej muzycznej pary. Jako Rodzinny Teatr mają na swoim koncie znakomity spektakl „Zegar bije” oparty na ludowych pieśniach dziadowskich, pokazywany przez kilka sezonów na scenach i festiwalach w Polsce i za granicą. Teraz postanowili wspólnie tworzyć muzykę i grać do tańca. Ta fuzja zaowocowała ciekawym brzmieniem, które oscyluje między folkiem, klasyką a teatrem.

Jacek Hałas (lira korbowa, akordeon, śpiew)
Alicja Choromańska-Hałas (baraban, gardon)
Julia Hałas (ksylofon, werbel)
Antoni Hałas (wiolonczela)
Jonasz Hałas (trąbka)
Jakub Hałas (akordeon)

Rodzinna Kapela Wasilewskich
Członkowie Rodzinnej Kapeli Wasilewskich to doświadczeni muzycy (współtworzący formacje: Transkapela, Nikifolk, Sielska Kapela Weselna, Kwartet Wiejski) od wielu lat zajmujący się poszukiwaniami w obrębie wielu tradycji muzycznych i kultur Europy. Szczególnym miejscem na mapie ich zainteresowań jest muzyczny świat Karpat. Od wielu lat żywa muzyka wsi towarzyszy ich rodzinnej wędrówce jako niespożyte źródło witalnej energii i inspiracji twórczej. Bywają autorami i wykonawcami muzyki w spektaklach teatralnych i filmach. W swoim dorobku posiadają także autorskie inscenizacje teatralne (prezentowane w prowadzonym przez siebie teatrze w Stodole Chochół na Mazurach) oraz rodzinną płytę koncertową z muzyką Bojków – „Muzyka Bojków na Mazurach”- wieńczącą ich peregrynacje poświęcone rusińskiej mniejszości karpackiej przesiedlonej po wojnie na Mazury i Warmię.
Koncertują w tradycyjnym instrumentarium: cymbały, skrzypce, klarnet, kaval, bęben, kontrabas, altówka – przywołując atmosferę dawnych wiejskich zabaw i weselisk, albo przenosząc słuchaczy w sferę wzruszeń i refleksji. Opowieści o Karpatach mogą snuć godzinami, ale chętnie dzielą się także muzycznymi tradycjami polskich nizin – w tym ich rodzimych, wielokulturowych Mazur.
Muzykanckie drogi prowadzą ich poprzez żywiołowe granie muzyki ludowej, po własne, impresyjne jej interpretacje. Mówią o sobie: „Muzyka wspaniale skleiła naszą rodzinkę, a pasje muzyczne i artystyczne dały nam wszystkim skrzydła wolności”.

Robert Wasilewski (cymbały, altówka, kontrabas, kaval)
Ewa Wasilewska (skrzypce, śpiew)
Iga Wasilewska (skrzypce, śpiew)
Kaja Wasilewska (klarnet, śpiew)

Johann Wolfgang Niklaus
(śpiew, koboz, opowieści)

Jest aktorem, śpiewakiem, muzykiem, reżyserem i antropologiem. Urodzony w Monachium, wychował się w górach południowego Tyrolu, zaś od trzydziestu lat mieszka i pracuje w Polsce. Jest współtwórcą Teatru Węgajty i twórcą i kierownikiem artystycznym Scholi Węgajty. Spektakle, koncerty i dramaty liturgiczne Scholi prezentowane były na zaproszenie festiwali niemal we wszystkich większych miastach Europy. Uczestnik lub organizator wielu wypraw artystycznych i kulturoznawczych do enklaw kulturowych w Polsce, Andaluzji, na Korsyce, Sardynii, na Bałkanach, w Grecji, Szwajcarii, Austrii, na Huculszczyźnie, do Połtawy, Rosji, Maroko, Mołdawii, Karpat i Transylwanii rumuńskiej. Autor tekstów publikowanych w czasopismach antropologicznych i kulturalnych. Jest również autorem, dyrektorem artystycznym i managerem ważnych kulturalnych projektów.