Warsztaty garncarskie

Wykonanie: Rodzina Plizgów z Medyni Głogowskiej

23.08.2019 r., godz. 14:00-19:00
Na kole toczone garnce i glinianki
Cech Garncarzy

24.08.2019 r., godz. 14:00-19:00
Cech Garncarzy

Garncarstwo to jedno z najstarszych rzemiosł, towarzyszy nam niemalże od zarania dziejów. Jest to nie tylko rękodzielniczy wyrób ceramicznych naczyń i przedmiotów użytku codziennego, ale również umiejętność powrotu do wzorów wytwarzanych przed laty. W chwili obecnej, kiedy zawód ten jest jednym z ginących, podczas Jarmarku Jarosławskiego ta ważna i cenna umiejętność zostanie nam przekazana przez Rodzinę Plizgów – artystów-rzemieślników, których warsztat garncarski jest jednym z niewielu tradycyjnych w naszym regionie. Spróbujemy własnych sił z tradycyjnym drewnianym kołem garncarskim, napędzanym nogą wraz z gliną i narzędziami garncarskimi. W czasie warsztatów poznamy nie tylko historię garncarstwa ale i tradycje i techniki garncarskie. Dowiemy się jakie żywioły garncarz opanowuje w trakcie pracy toczenia, a możliwość zmierzenia się z nimi samodzielnie jest niebywałą przygodą! Do tego wszystkiego wspaniałe garnce i gliniaki to niepowtarzalna pamiątka z jarosławskiego Jarmarku!