Warsztaty taneczne

Wykonanie: Zespół Tańca Dworskiego Kompania Gryfitów

22.08.2019 r., godz. 16.00
Tańce Dworów – BRANLE, BASSE DANSE
Warsztaty tańców dworskich
przy małej scenie

23.08.2019 r., godz. 16.00
przy małej scenie

24.08.2019 r., godz. 16.00
przy małej scenie

Warsztaty branli, czyli prostych tańców średniowiecznych czy tańców bassedanse to świetna okazja, aby przenieść się na chwilę w odległe czasy lub po prostu poruszać się do skocznej i wesołej muzyki z dworską etykietą w tle!Umiejętność tańca szybko stała się obowiązkiem na dworach europejskich już w XV wieku, z którego pochodzą najstarsze traktaty taneczne. Pierwsze tańce dworskie pochodziły od ludowych – próbowano jednak nadać im pewnego spokoju, porządku, a wręcz dostojności. Na dworach wszak nie wypadało tańczyć „do utraty sił”, skakać, tupać czy też klaskać. Tańce chłopskie stanowiły jednak przedmiot fascynacji możnych i wielką rozrywką była już sama obserwacja ludowych pląsów. Wpływy te były jednak dwustronne- tańce dworskie również przenikały do kultury chłopskiej, a prosty lud nadawał im większej skoczności. W późniejszych epokach taniec odgrywał coraz większą rolę. Zdolności taneczne były równie istotne, co umiejętności władania bronią.W trakcie warsztatów można nauczyć się m.in. branli, walców, czy kontredansów pochodzących z minionych epok, a nóż właśnie ten rodzaj tańców zapadnie na długo w pamięci!

Wykonanie: Zespół Muzyki Dawnej Szelindek, Węgry

23.08.2019 r., godz. 17.00
Tańce z regiony Europy i Azji
Warsztaty tańców dawnych i tradycyjnych
przy małej scenie

Styl tańca, odmienny dla każdego regionu Europy i Azji to niezliczona wielobarwna i wielokulturowa mozaika, z osobna bardzo trudna do opisania. Składają się na nie, obok ukształtowania fizjograficznego regionu, odmienny, codzienny rodzaj zatrudnienia ludności, sposób życia rodzinnego i współżycia całej społeczności lokalnej, lokalne obyczaje kulturalne i wychowawcze. Jednym z ważnych czynników rzutujących na ów styl jest zróżnicowany ubiór, a w szczególności strój. Sposób zwykłego poruszania się w nim był dla dawnych przodków codziennością, właściwością przejmowaną z pokolenia na pokolenie w sposób naturalny, niejako zakodowaną we krwi – nie bez wpływu na sposób poruszania się w tańcu. Podczas warsztatów tańców tradycyjnych z regionu Europy i Azji, choć przez chwilę przeniesiemy się w wspaniałą kulturowość i dawne tańce tych społeczności. W ten różnorodny klimat wprowadzi nas Zespół Szelindek z Węgier, którego członkowie to znakomici muzycy i tancerze!

Wykonanie: Kapela Hałasów

24.08.2019 r., godz. 16.00
Tańce z tradycją
Warsztaty tańców tradycyjnych
przy małej scenie

Najbardziej archaiczne formy taneczne, opierają się na prostych, powtarzalnych sekwencjach kroków, rosnącej stopniowo dynamice oraz pięknej, transowej muzyce, których doświadczyć będziemy mogli podczas warsztatów tańców tradycyjnych, a mianowicie tańce korowodowe oraz wirowe. Oba tańce szybko integrują tańczących budując w grupie poczucie wspólnoty. Zaprezentowane na Jarmarku Jarosławskim tańce korowodowe pochodzą ze wschodu i południa Europy (Galicja, Bukowina, Rumunia), gdzie tradycje kultywowane są wciąż przez lokalne społeczności. Natomiast terminem tańce wirowe określa się w Polsce oberka, mazurka i polkę oraz ich regionalne odmiany. Ich specyfiką i istotą jest wirowanie, pokrewne najstarszym formom rytualnym, tańcom derwiszy, chasydów czy leczniczemu działaniu taranteli. Takiej propozycji warsztatów nie sposób będzie się oprzeć!