Warsztaty taneczne

Wykonanie: Zespół Tańca Dworskiego Kompania Gryfitów

27.08.2020 r., godz. 16.00
„Włoskie Tańce Dworów – PASSAMEZZO”
warsztaty tańców dworskich
Przy małej scenie

28.08.2020 r., godz. 16.00
„Włoskie Tańce Dworów – BASSADANZA”
Przy małej scenie

29.08.2020 r., godz. 16.00
„Włoskie Tańce Dworów – „PASSAMEZZO & BASSADANZA”
Przy małej scenie

Dwór w XVI wieku to miejsce gdzie krzyżowały się wpływy kultur Wschodu i Zachodu, co widoczne jest w sztuce, także tanecznej. W tamtych latach na balach i w przedstawieniach baletowych pojawiały się różne tańce, m.in. włoskie passamezzo czy bassedanze. Taniec dworski traktowano jako konieczny element kształtowania powabu i elegancji ciała oraz prawości i poczciwości ducha. Nie był on jedynie spontaniczną rozrywką, a imprezą poddaną wymogom tak czy inaczej rozumianej etykiety. Przeżywając apogeum na przełomie epoki manieryzmu i baroku. Taniec grupowy miał wyrażać ideę harmonii, jedności. W trakcie Jarmarku Jarosławskiego przyjrzymy się włoskim tańcom dworskim a co najważniejsze w ich tempie i metrum stawiać będziemy swoje kroki!
Passamezzo – w dwudzielnym metrum i tempem umiarkowanym – popularny w II połowie XVI wieku. Tańczony był zazwyczaj razem z następującym po nim szybkim tańcem saltarello. Podobne tempo i metrum miał taniec niski, czyli basse danse. Powstał około roku 1400 na terenach położonych między Włochami, Francją i Hiszpanią. W połowie wieku rozkwitł na dworze burgundzkim i był popularny w latach 1450-1550 na wielu dworach Europy. W Hiszpanii zwał się baja danza, we Włoszech bassadanza.

Wykonanie:Rarytas Klezmorim

28.08.2020 r., godz. 17.00
„Rodzynki i migdały – Majim”
warsztaty tańców żydowskich
Przy małej scenie

Korzenie tańców żydowskich, przynajmniej w duchowym sensie, sięgają czasów biblijnych. Obecnie ważna jest w tańcu radość z bycia razem i fakt, że mogą je tańczyć zwykli ludzie. Tańce tańczy się na kilku poziomach trudności: od tych podstawowych, których mogą uczyć się małe dzieci, po układy bardziej skomplikowane. Każdy układ, niczym z klocków Lego, buduje się z sekwencji kroków. Kroki te mają swoje zwyczajowe, łatwe do zapamiętania nazwy. Przykładowo, na hasło majim każdy tańczący wie, że ma wykonać charakterystyczne przeplatanie nóg w lewą stronę. Tak jak osiem nut w oktawie wystarczy do zagrania melodii, tak tu znajomość kilku podstawowych kroków daje możliwość cieszenia się tańcem, i tego doświadczyć będziemy mogli w trakcie trwania warsztatów, podczas Jarmarku Jarosławskiego!

30.08.2020 r., godz. 16.00
„Rodzynki i migdały – Korowody”
warsztaty polskich tańców tradycyjnych
Przy małej scenie

Warsztaty tańców tradycyjnych to doświadczenie najbardziej archaicznych form celebracji grupowego spotkania, jakimi są tańce korowodowe. Z polskiej tradycji tanecznej ta forma zaniknęła na tyle dawno, iż ślady po niej odnajdujemy jedynie w opisach obrzędów weselnych oraz rytuałów dorocznych. Pojedyncze figury i kroki przetrwały w niektórych regionalnych specjałach (np. przytrampywanie). Na warsztacie zajmiemy się przede wszystkim pracą nad specyficzną energią „społeczną” korowodu. Rekonstrukcja dotyczyć będzie tańców ukrytych pod nazwami: siemieniec, bulger, kosejder, harkan, zając. Zaprezentowane na Jarmarku Jarosławskim tańce korowodowe pochodzą ze wschodu i południa Europy (Galicja, Bukowina, Rumunia), gdzie tradycje kultywowane są wciąż przez lokalne społeczności. Takiej propozycji warsztatów nie sposób będzie się oprzeć!

Wykonanie: Zespół Muzyki Dawnej Szelindek, Węgry

28.08.2020 r., godz. 18.00
„Tańce ze styku kultur”
warsztaty tańców historycznych
Przy małej scenie

Styl tańca, odmienny dla każdego regionu Europy i Azji to niezliczona wielobarwna i wielokulturowa mozaika, z osobna bardzo trudna do opisania. Składają się na nie, obok ukształtowania fizjograficznego regionu, odmienny, codzienny rodzaj zatrudnienia ludności, sposób życia rodzinnego i współżycia całej społeczności lokalnej, lokalne obyczaje kulturalne i wychowawcze. Jednym z ważnych czynników rzutujących na ów styl jest zróżnicowany ubiór, a w szczególności strój. Sposób zwykłego poruszania się w nim był dla dawnych przodków codziennością, właściwością przejmowaną z pokolenia na pokolenie w sposób naturalny, niejako zakodowaną we krwi – nie bez wpływu na sposób poruszania się w tańcu. Podczas warsztatów tańców historycznych z regionu Europy i Azji, choć przez chwilę przeniesiemy się w wspaniałą kulturowość i dawne tańce tych społeczności. W ten różnorodny klimat wprowadzi nas Zespół Szelindek z Węgier, którego członkowie to znakomici muzycy i tancerze!

Wykonanie:Lassatil Abballari

30.08.2020 r., godz. 15.00
„Elements/Żywioły”
warsztaty tańców tradycyjnych z Europy
Przy małej scenie

Główną artystyczną ideą, która towarzyszy funkcjonowaniu zespołu Lassatil Abballari jest chęć skłonienia publiczności do tańca, poruszania się, wyrażania swoich naturalnych instynktów poprzez tradycyjne formy tanecznej ekspresji. Drogą do tego są tańce takie, jak m.in. francusko-belgijski bourree, galicyjskie muiñeire i alborade, bretoński andrò, dalej tarantelle, pizziche i tammurriate z południowych Włoch, tańce żydowskie i wschodnioeuropejskie, irlandzkie jigi i reele oraz inne.