Marcin Kuźma

Marcin Kuźma

Jeden z założycieli Towarzystwa Szabli i Miecza, któremu wraz z Pauliną Kozłowską szefują. Stowarzyszenie zajmuje się rekonstrukcją historyczną – głównie wieku XVII. Dodatkowo Marcin zajmuje się odtwarzaniem przedmiotów użytku codziennego takich jak wyroby ze skóry, na przykład prostych butów czy kaletek. Prace można znaleźć na Facebooku: Gutki. Pracownia Rekonstrukcji Historycznej.