Rarytas Klezmorim

Rarytas Klezmorim
Znakomite połączenie muzycznego doświadczenia z młodzieńczą brawurą w fuzji rodzinnych kapel Hałasów i Wasilewskich, okraszone grą i śpiewem Wolfa Niklausa. Ich koncerty to podróże w czasie i przestrzeni śladami polskich, żydowskich, romskich muzykantów wyobrażonymi traktami Słowiańskiej Atlantydy. Z Polski na Bukowinę przez wioski, sztetle, austerie i targowiska ku bezkresnym rubieżom Besarabii. Układając swoją muzyczną opowieść o czasach, gdy kultura polskich Żydów była integralnym i ważnym składnikiem naszej Tradycji sięgają do wątków, które stanowiły źródło i budulec muzyki klezmerskiej. Słowo „klezmer” wywodzące się z języka hebrajskiego tłumaczyć można jako „naczynie pieśni” bądź „narzędzie pieśni”. Odwołujący się do tych znaczeń RARYTAS KLEZMORIM grają dla Państwa muzykę o potężnym ładunku emocjonalnym – rozmodlone chasydzkie Niguny, tęskne Doiny, dynamiczne Hory, szalone Freylachy – korzystając jak najlepiej ze swych „narzędzi”, czyli talentu i muzycznych instrumentów o unikalnych brzmieniach.