Daniel Lalik

Daniel Lalik

Daniel Lalik, jako jedna z niewielu osób w Polsce, realizuje swoją pasję, łącząc kaligrafię z rekonstrukcją historyczną. Pochodzi z Zamościa. Fascynuje go historia miasta, a szczególnie jeden jej rozdział – istniejące w nim niegdyś ormiańskie skryptoria, w których pracowali skrybowie i iluminatorzy. najsłynniejszym z nich był Symeon Lehacy (tzn. z Polski) – kaligraf, podróżnik i kronikarz. W swojej działalności wiele miejsca poświęca popularyzowaniu jego sylwetki oraz historii rękopiśmiennictwa ormiańskiego.