Jacek Hałas

Jacek Hałas

Jacek Hałas, artysta od wielu lat eksplorujący różne dziedziny sztuki tradycyjnej – śpiew, taniec, muzykę instrumentalną i rzemiosło – dotarł do nielicznych śladów tego zapomnianego bogactwa. Łącząc doświadczenie z wyobraźnią, oraz praktykując grę na lirze korbowej – archaicznym strunowym instrumencie wschodnioeuropejskich wędrowców – stworzył na tej bazie nową, artystyczną formę dziadowskiej sztuki. Najpiękniejsze z pieśni znalazły się na płycie „Zegar bije” nagrodzonej w 2007 r. Folk Fonogramem (II) – nagrodą Polskiego Radia.