Towarzystwo Szabli i Miecza

Towarzystwo Szabli i Miecza

Grupa powstała w 2010 roku i zrzesza pasjonatów historii wieku XV i XVII. Jej głównym celem jest wierne odtworzenie pocztu zbrojnego, a także życia obozowego. Członkowie Towarzystwa Szabli i Miecza realizują pasje poprzez zdobywanie wiedzy teoretycznej, a także doskonalenie swych umiejętności w posługiwaniu się bronią białą i czarnoprochową. Ważnym elementem Towarzystwa jest gromadzenie i tworzenie replik wyposażenia, a także przedmiotów codziennego użytku, w oparciu o źródła pisane i ikonograficzne. Wiedzą dzielą się z chęcią, w czym pomocne są wspomniane repliki, umożliwiające ciekawe i staranne przybliżenie informacji o życiu w dawnych wiekach.