Warsztaty

Warsztaty garncarskie

Wykonanie: Rodzina Plizgów z Medyni Głogowskiej

27.08.2021 r., godz. 14:00
Na kole toczone garnce i glinianki
Cech Garncarzy

28.08.2021 r., godz. 14:00
Na kole toczone garnce i glinianki
Cech Garncarzy

29.08.2021 r., godz. 11:00
Na kole toczone garnce i glinianki
Cech Garncarzy

Jedną z najstarszych produkcji rąk ludzkich, która towarzyszy nam od epoki kamiennej, jest ceramika. O właściwościach gliny, tj. o tym, iż po zarobieniu z wodą staje się plastyczna i można jej nadawać dowolny kształt ,który po wysuszeniu zostaje zachowany, a po utrwaleniu w ogniu – wypaleniu – nabiera cech twardości i trwałości, przekonał się człowiek przypadkowo. Poznanie tych niebywałych właściwości gliny pozwoliło na celowe działania, w tym poszukiwanie nowych tworzyw i coraz bardziej wyszukanych środków zdobniczych. Ceramika spełnia rolę użytkową, a w przypadku Jarosławia świadczy także o historii, wszak miasto to określa się mianem „na glinie zbudowanego”.