Franciszek Lotycz

Franciszek Lotycz

Hejnał w wykonaniu Franciszka Lotycza tradycyjnie obwieści otwarcie Jarmarku Jarosławskiego.

Tradycja miejskiego hejnału Jarosławia jest stosunkowo młoda. Został skomponowany na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku przez Jerzego Kalinowskiego, trębacza Filharmonii Krakowskiej i Ludwika Lutaka, profesora Akademii Muzycznej w Krakowie. Wykonywany przez kilka lat został zapomniany, a zapis nutowy zaginął. Odtworzył go Bogusław Pawlak, nauczyciel ze szkoły muzycznej, który zapamiętał niegdyś odgrywany co godzinę hejnał.