O Jarmarku

Jarmark Jarosławski
Handel. Teatr. Muzyka

Jarmark Jarosławski to niezwykle barwne przedsięwzięcie, swoją koncepcją nawiązujące do wielokulturowej historii Jarosławia oraz do zjazdów kupieckich, uważanych przez historyków za największe w XVI i XVII-wiecznej Rzeczypospolitej.

Podczas letniego Jarmarku liczba mieszkańców miasta rosła z trzech do trzydziestu tysięcy, a bogactwo towarów z Europy i Orientu sprawiło, że – zaraz po jarmarkach frankfurckich – było to najpopularniejsze tego typu wydarzenie na starym kontynencie.

Naszym celem jest połączenie przeszłości z teraźniejszością poprzez kultywację wiecznie żywej tradycji Jarosławia, jako miejsca styku wielu narodów oraz serca wymiany gospodarczej i kulturowej pomiędzy nimi. Różnobarwny tłum, złożony z przyjezdnych z różnych stron Polski, a także z Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Moskwy, Persji, Armenii, Włoch, Hiszpanii i wielu innych krajów, który wypełniał ulice naszego miasta podczas jarmarków, znajduje swoje odbicie i echo w handlowej części wydarzenia.

W kulturowym tyglu można nie tylko podziwiać nawiązujące do historycznych cechów rzemiosło, ale także poczuć smaki węgierskie, syryjskie, polskie, włoskie, ormiańskie, greckie, gruzińskie czy indyjskie. W miejscu, gdzie Wschód styka się z Zachodem a Południe z Północą, uczestnicy Jarmarku Jarosławskiego mogą rozsmakować się nie tylko w rodzimej i egzotycznej kuchni, ale także w sztuce. Wyjątkowe budownictwo jarosławskiego rynku, z jego placami, podcieniami i obszernymi wnętrzami domów mieszczańskich – które skrywały niegdyś tak egzotyczne towary, jak skóry lampartów czy perskich rysiów – do dziś służy handlarzom, rzemieślnikom i artystom jako przestrzeń ekspozycyjna.

 

Flaga jarmarku jarosławskiego

Staramy się odtworzyć oraz rozwijać tę niesamowitą atmosferę, która przypadła na okres największego gospodarczego i kulturowego rozkwitu miasta. Dlatego na Jarmarku pojawiają się także aktorzy, lirnicy, gambiści, skrzypkowie, lutniści, klawesyniści, dudziarze, ukuleliści i inni muzycy. Uzupełniają oni aspekt handlowy i tworzą unikalną całość pełną dźwięków, kolorów i smaków.

Jarmark Jarosławski wpisuje się czasowo w międzynarodowe wydarzenie muzyczne – Festiwal Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”, co podkreśla jego historyczny i artystyczny charakter.

Jarmark Jarosławski otrzymał certyfikat regionalny za najlepszy produkt turystyczny 2022, przyznawany przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną oraz Polską Organizację Turystyczną.