Muzyka

Muzyka to przejaw ludzkiej kultury, który od zarania dziejów towarzyszy nam w pracy, zabawie, odpoczynku i obrzędach. Łączona z tańcem i słowem, stała się jednym z najważniejszych elementów zbiorowej tożsamości oraz czynnikiem silnie oddziałującym na ludzką psychikę. W miejscach łączenia się szlaków handlowych,ta dziedzina sztuki wzbogacona jest o dźwięki korespondujące z różnym typem cywilizacji i krajobrazów, co wpływa na jej zdumiewającą różnorodność. Nic dziwnego, że nawet dziś – przy melodiach muzyki dawnej i tradycyjnej – historia może ożyć i połączyć się z teraźniejszością, porywając do tańca, w rytmie bijącego serca kultury i pulsującego tętna ziemi.