Tomasz Gomoła

Tomasz Gomoła

Kowalstwem artystycznym zajmuje się od 1993 roku. Swoje pierwsze doświadczenia kowalskie zdobył w klasie ginących zawodów, podczas 3 letniej praktyki w kuźni w Wojciechowie. W tym czasie uzyskał stopień czeladnika pracując dalej na etacie kowala artystycznego. W 1999 roku otworzył własną pracownię w Dąbrowicy pod Lublinem, gdzie pracuje i tworzy do dziś. W Jego kuźni powstają balustrady, bramy, ogrodzenia, elementy zbroi rycerskich, broń biała (taka jak miecze, sztylety, szable, glewie, halabardy, stal damasceńska skuwana) ale także elementy dekoracyjne do wnętrz takie jak świeczniki, podkowy, komplety do kominków, zawiasy… czyli kowalstwo od A do Z. Należy do Stowarzyszenia Kowali Polskich, Stowarzyszenia Twórców Ludowych a jako rycerz i członek Polskiej Ligi Walk Rycerskich walczy w Rycerskiej Kadrze Polski. 

Udział w Jarmarku Jarosławskim:

25.08.2023 r., godz. 11.00 – 18.00
TEN, CO OGIEŃ UJARZMIA
Pokazy rzemiosła – kowal
stoiska cechowe, plac Jarmarku

26.08.2023 r., godz. 11.00 – 18.00
TEN, CO OGIEŃ UJARZMIA
Pokazy rzemiosła – kowal
stoiska cechowe, plac Jarmarku

27.08.2023 r., godz. 11.00 – 16.00
TEN, CO OGIEŃ UJARZMIA
Pokazy rzemiosła – kowal
stoiska cechowe, plac Jarmarku

27.08.2023 r., godz. 13.00
WYKUTE W OGNIU
Warsztaty kowalstwa
stoiska cechowe, plac Jarmarku