Teatr

Teatr to sztuka widowiskowa, która z biegiem dziejów zmieniała swoją formę i skalę. W starożytności pełnił on funkcję rytualną, z czasem jednak przerodził się w ogólnie dostępną formę sztuki, w którą wliczały się zarówno widowiska religijne, jak i świeckie moralitety i farsy, mające na celu rozbawienie ludu. Tradycja ta – podtrzymywana przez wędrownych sztukmistrzów, rybałtów i minstreli oraz kultywowana pod dachami miejskich teatrów – przetrwała do dziś. W ramach przedstawień teatralnych możemy cieszyć się pełnią dorobku historycznego i kulturowego oraz różnorodnością wrażeń zarówno duchowych, jak i estetycznych. Teatr oczyszcza, uczy i bawi, stanowiąc jednocześnie barwne zjawisko i wyjątkową formę rozrywki dla każdej grupy społecznej i wiekowej.